Поредната възхитителна лекция на Ричард Улф! Никога икономиката не е била толкова забавна.
Този път американският професор по икономика обяснява различните видове „класов анализ“, използвани още в най-древните цивилизации. Откриваме, че класовият анализ може да бъде направен по различни признаци – богатство, власт, съзнание – и всеки път се достига до различни изводи, според признака, който сме избрали за водещ.
След като ни показва същността на различните методи за класов анализ, Улф ни представя най-потискания от нашата култура – класовия анализ на Маркс. За разлика от другите теории за „класа“, Маркс се фокусира върху начините на производство и ролите, които хората заемат в него. Оставаме учудени, откривайки, че дори в собственото ни семейство съществува един от петте начина на производство, дефинирани от Маркс – античен, комунистизъм, робство, феодализъм и капитализъм.
Тази лекция е първата от петте, които Улф посвещава на класовия анализ. След нея ще погледнете на света по нов начин, с ново разбиране на случващото се в личния ви живот и в обществото като цяло.
Приятно гледане!

Към сайта на професор Улф rdwolff.com

Натиснете ТУК с десен бутон, за да свалите филма.
Натиснете ТУК с десен бутон, за да свалите субтитрите.

Линк към втори епизод от поредицата: http://www.dokumentalni.com/?p=2398
Линк към трети епизод от поредицата: http://www.dokumentalni.com/?p=2409
Линк към четвърти епизод от поредицата: http://www.dokumentalni.com/?p=2428
Линк към пети епизод от поредицата: http://www.dokumentalni.com/?p=2454

Линк към поредицата на проф. Ричард Улф „Икономическа теория на Маркс – увод в икономиката“
http://www.dokumentalni.com/?p=1961
Линк към поредицата на проф. Ричард Улф „Теория на Маркс – приложение“
http://www.dokumentalni.com/?p=2643Реклама!
Благодарности за публикацията 60 път(и). Благодарете за публикацията ?

1 Trackback or Pingback