Банков превод

На тези сметки могат да се правят както еднократни дарения, така и месечни, които можете да прекъснете по всяко време. В случай, че искате да правите даренията си от името на юридическо лице, можем да изпратим фактура на посочен от вас адрес или имейл. По този начин можете да получите данъчни облекчения до 15% от вашия оборот.

За преводи в лева:
Име на получателя: Документални (Dokumentalni)
IBAN на получателя: BG60STSA93000024795411
BIC: STSABGSF
БАНКА: ДСК (DSK)
Основание за превод: Дарение за преводи (Donation for translations)

За преводи в евро:
Име на получателя: Документални (Dokumentalni)
IBAN на получателя: BG24STSA93000024795768
BIC: STSABGSF
БАНКА: ДСК (DSK)
Основание за превода: Дарение за преводи (Donation for translations)

Ако желаете да правите месечни дарения, е необходимо да попълните във вашата банка формуляр за ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДИЧНИ КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ. В полето за месечно нареждане е необходимо да се попълнят избраната сума и датата, на която да бъде извършван превода всеки месец, по ваше усмотрение.

Благодарим ви за помощта!

SuperWebTricks Loading...