видеа маркс


Марксистки интернет архив – видеоматериали

video1.jpg

Лекции и филми


2021


Материалите в този раздел са подредени според датата на добавянето им в Марксисткия интернет архив.
Всички видеоматериали са от колекцията на приятелския сайт dokumentalni.com.

2021

Класов анализ – проф. Ричард Улф/ Marxian class analysis – Richard Wolff

Поредица от пет лекции на американския професор по икономика Ричард Улф. След като ни показва същността на различните методи за класов анализ, проф. Улф ни представя най-потискания от нашата култура – класовия анализ на Маркс. За разлика от другите теории за „класа“, Маркс се фокусира върху начините на производство и ролите, които хората заемат в него. Оставаме учудени, откривайки, че дори в собственото ни семейство съществува един от петте начина на производство, дефинирани от Маркс.

Икономическа теория на Маркс – Ричард Улф / Marxian Economics – An intensive introduction

С прости думи, с примери и с невероятно чувство за хумор проф. Ричард Улф обяснява Икономическата теория на Маркс. След като изгледаме тези 4 лекции, цялостното ни виждане върху икономическите процеси претърпява коренна промяна. Дали още ще мислим, че икономическите решения зависят от „ефективността“? Едва ли. Дали още ще мислим, че в бившия социалистически блок са съществували наченки на „комунизъм“? Едва ли.
Дали изобщо има начин да излезем от омагьосания кръг на капиталистическия начин на производство? Възможно ли е да бъдем революционери, без да познаваме основните принципи, на които се подчинява същото това производство?
Дори и да смятаме, че икономиката е това, което днес ни се представя от медиите и мозъчните тръстове, пак си струва да изгледаме лекциите – ако не друго, в тях ще открием множество въпроси, на които си заслужава да потърсим отговор.

Теория на Маркс – приложение – Ричард Улф / Advanced & Applied Marxian Economics

В тази поредица от 4 лекции американският професор по икономика Ричард Улф ни показва как Теорията на Маркс е изключително актуална и чрез нея могат да бъдат обяснени днешни събития и ситуации. В първата лекция Ричард Улф засяга няколко теми, сред които са: икономическата криза в Гърция; политиките на остеритет, налагани в различните европейски държави, включително и България; различните видове капиталисти, както и отношенията и борбите между различните групи капиталисти. Улф чрез Теорията на Маркс дава много интересно обяснение на причината за съществуването на банките в днешната икономическа система. Днес, в светлината на случващото се в България, тази лекция е особено интересна. Дали последните протести са плод на конфликта между двете класи в обществото, или става дума за конфликт между самите капиталисти? На тези въпроси можем да си отговорим, след като изслушаме доводите на Улф и Маркс.

Прочит на Капиталът на Маркс с Дейвид Харви / Reading Marx’s Capital, David Harvey

13 лекции на социолога Дейвид Харви, който изнася тези курсове почти 40 години. През 2010 г. за първи път са заснети и публикувани.
Дейвид Харви се опитва да помогне на хората да четат „Капиталът“ през очите на Маркс. Обяснява на леснодостъпен за широката публика език какво точно означават термините, които Маркс използва в книгата си. Много интересен и полезен филм, който, надявам се, ще предизвика любопитството на хората и ще ги накара да превъзмогнат страха си от четенето на икономически трудове. Определено светът ще ни изглежда по съвсем нов начин, когато разберем как точно функционира капиталистическият начин на производство, как са се появили парите и каква е тяхната функция, какво представлява стоката, защо винаги има безработица при капитализма, как системата създава изкуствени нужди и защо не може да съществува без да поражда циклични кризи.
На тези и редица други въпроси отговаря Маркс преди почти 150 години. „Капиталът“ съвсем не е трудна за четене, стига да познаваме значението на икономическите термини в нея. Точно тях ще ни разясни Дейвид Харви в своите лекции, посещавани всяка година от все повече хора, търсещи начин да си обяснят капиталистическия свят и правилата, които го ръководят.
За превода е използвано изданието на „Капиталът“ от 1948 г. на БКП.


Към началото на страницата


Към българския архив на МИА | Контакти