Dokumentalni.com се нуждае от вас / Dokumentalni.com needs you

Ние сме създателите на сайта dokumentalni.com, който от 8 години превежда и популяризира документални филми на социална тематика, които рядко, да не кажем никога, могат да бъдат видeни по телевизионните медии. Основно се занимаваме с превод и редакция на субтитри. Темите, които се засягат във филмите, които превеждаме, се отнасят до сериозни социални проблеми като бедност, неравенство, икономически кризи, екология, здраве, човешки права и т.н. Смятаме, че българската публика би могла и би трябвало да се поучи от опита на другите държави, които се сблъскват със същите проблеми. Надяваме се познанията, които могат да се извлекат от представянето на този тип документални филми, да спомогнат в намирането на решения на наболелите днес социални проблеми в българското общество. Надяваме се да достигнем до повече хора и да насочим техния интерес към нашия сайт, където могат да бъдат видяни напълно безплатно над 450 филма, лекции и предавания, преведени на български език. С ваша помощ бихме могли да се посветим изцяло на тази дейност и да увеличим многократно броя на наличните в сайта субтитри.

Камера и монтаж: Радостина Вълчанова, http://www.photocenter.sea-blue.org/
Музика: Христо Добрев, https://soundcloud.com/hristo-dobrev/sets

Become a Patron!
––-
We are the creators of dokumentalni.com website, which has been translating and promoting documentaries on social issues for the last 8 years. We mainly deal with creating, translating and editing subtitles of movies which are rarely seen on television. The topics covered in the films are related to serious social issues such as poverty, inequality, economic crises, ecology, health, human rights, etc. We believe that the Bulgarian audience could and should learn from the experience of other countries facing the same problems. We hope that the knowledge that can be derived from the presentation of this type of documentaries will help to find solutions to the social problems in the Bulgarian society today. We hope to reach more people and direct their interest to our website, which currently has over 450 movies, lectures and programs, translated into Bulgarian that can be seen free of charge. With your help, we could devote ourselves entirely to this enterprise and we could increase the number of translated videos in our website.

Camera and editor: Radostina Valchanova, http://www.photocenter.sea-blue.org/
Music by: Chris Dobreff, https://soundcloud.com/hristo-dobrev/sets

Become a Patron!

Харесахте ли публикацията? Можете да ни подкрепите тук:

Подкрепа за dokumentalni.com

131€ от 5.000€ годишно
Начин на плащане
Лична информация

Данни на картата
Това е сигурно SSL-криптирано плащане.
бюлетин
Terms

Общо дарение: 10,00€ на месец

Подобни филми

НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *