Катинската подлост

Целта, която си поставя авторът с този филм, е да предизвика сериозно съдебно, международно и прозрачно разследване по случая Катин.

×