Пациент за продан

Качеството на германската здравна система се влошава след голямата здравна реформа от 2004 г., свързана с начина на финансиране на болниците – често необходимото лечение не се извършва или се извършва само частично, отделенията разполагат с твърде малко персонал, намалява и броят на леглата в болниците. В здравеопазването вече не се търси начин за задоволяване на нуждите на пациента, а на него се гледа само като на средство за увеличаване на болничните приходи. Филмът задава редица етични въпроси, нуждаещи се от спешни отговори в условията на настоящата световна здравна криза.

×