Векът на Аз-а

Stars

Филмът разказва противоречивата история на развитието на консуматорското общество във Великобритания и САЩ – как е създаден консуматорът, от кого и в чий интерес. В сърцето на тази интригуваща социална история е династията Фройд.

SuperWebTricks Loading...