Банков превод

На тези сметки могат да се правят както еднократни дарения, така и месечни, които можете да прекъснете по всяко време. В случай, че искате да правите даренията си от името на юридическо лице, можем да изпратим фактура на посочен от вас адрес или имейл.

За преводи в лева:
Име на получателя: Документални (Dokumentalni)
IBAN на получателя: BG60STSA93000024795411
BIC: STSABGSF
БАНКА: ДСК (DSK)
Основание за превод: Дарение (Donation)

За преводи в евро:
Име на получателя: Документални (Dokumentalni)
IBAN на получателя: BG24STSA93000024795768
BIC: STSABGSF
БАНКА: ДСК (DSK)
Основание за превода: Дарение (Donation)

Ако желаете да правите месечни дарения, е необходимо да попълните във вашата банка формуляр за ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДИЧНИ КРЕДИТНИ ПРЕВОДИ. В полето за месечно нареждане е необходимо да се попълнят избраната сума и датата, на която да бъде извършван превода всеки месец, по ваше усмотрение.

Благодарим Ви за помощта!