Нашите дарители

Съдържанието на сайта се допълва благодарение на финансовата подкрепа на нашите дарители. Ако и Вие желаете да ни подкрепите, използвайте формата за дарения вдясно. При възможност, станете наш редовен дарител с опцията Месечно дарение. Месечните дарения ни помагат да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си. Всички дарения се вписват незабавно в списъка на дарителите:

Анонимен потребител
2,00€ 29/09/2020
DP
2,00€ 27/09/2020
TP
10,75€ 17/09/2020
ЧН
10,40€ 16/09/2020
ГП
50,00€ 15/09/2020
ГЧ
10,71€ 14/09/2020
ЧВ
10,00€ 03/09/2020
TP
10,75€ 17/08/2020
ЧН
10,40€ 16/08/2020
ГП
50,00€ 15/08/2020
ГЧ
10,71€ 14/08/2020
ЧВ
10,00€ 03/08/2020
Od
5,56€ 24/07/2020
TP
10,75€ 17/07/2020
ЧН
10,40€ 16/07/2020
ГП
50,00€ 15/07/2020
ГЧ
10,71€ 14/07/2020
ЧВ
10,00€ 03/07/2020
ДН
10,40€ 22/06/2020
TP
10,75€ 17/06/2020
ЧН
10,40€ 16/06/2020
ГП
50,00€ 15/06/2020
ГЧ
10,71€ 14/06/2020
Анонимен потребител
50,00€ 05/06/2020
ЧВ
10,00€ 03/06/2020
ДН
10,40€ 22/05/2020
Анонимен потребител
10,75€ 17/05/2020
ЧН
10,40€ 16/05/2020
ГП
50,00€ 15/05/2020
ГЧ
10,71€ 14/05/2020
ЗБ
10,00€ 03/05/2020
ЧВ
10,00€ 03/05/2020
ДН
10,40€ 22/04/2020
ГП
50,00€ 15/04/2020
ГЧ
10,71€ 14/04/2020
ZF
10,00€ 13/04/2020
DP
5,00€ 10/04/2020
Анонимен потребител
5,00€ 10/04/2020
ЧВ
10,00€ 03/04/2020
ДН
10,40€ 25/03/2020
ГП
50,00€ 15/03/2020
DY
10,71€ 14/03/2020
ЧВ
10,00€ 03/03/2020
ДН
10,40€ 22/02/2020
ТБ
25,00€ 18/02/2020
ГП
50,00€ 15/02/2020
ГЧ
10,71€ 14/02/2020
ГЧ
26,24€ 14/02/2020
DP
2,28€ 29/01/2020
BS
5,00€ 27/01/2020
Анонимен потребител
10,66€ 26/01/2020
ТБ
25,00€ 20/01/2020
СБ
100,00€ 14/01/2020
ЗФ
15,00€ 14/01/2020
ТБ
25,00€ 13/01/2020
СБ
25,00€ 06/01/2020

SuperWebTricks Loading...