Нашите дарители

Съдържанието на сайта се допълва благодарение на финансовата подкрепа на нашите дарители. Ако и Вие желаете да ни подкрепите, използвайте формата за дарения вдясно. При възможност, станете наш редовен дарител с опцията Месечно дарение. Месечните дарения ни помагат да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си. Всички дарения се вписват незабавно в списъка на дарителите:

Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/01/2022
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/01/2022
Anonymous User
BI
15,71€ 14/01/2022
Anonymous User
DN
10,00€ 09/01/2022
Anonymous User
dp
2,00€ 05/01/2022
Anonymous User
dp
3,00€ 05/01/2022
Anonymous User
dp
2,00€ 05/01/2022
Anonymous User
МД
10,40€ 26/12/2021
Anonymous User
P
52,28€ 21/12/2021
Anonymous User
РХ
50,00€ 21/12/2021
Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/12/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/12/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/12/2021
Anonymous User
DN
10,00€ 09/12/2021
Anonymous User
ВС
10,40€ 08/12/2021
Anonymous User
МД
10,40€ 26/11/2021
Anonymous User
P
52,28€ 21/11/2021
Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/11/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/11/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/11/2021
Anonymous User
DN
10,00€ 09/11/2021
Anonymous User
DS
10,40€ 06/11/2021
Anonymous User
МД
10,40€ 26/10/2021
Anonymous User
P
52,28€ 21/10/2021
Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/10/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/10/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/10/2021
Anonymous User
DN
10,00€ 09/10/2021
Anonymous User
P
52,28€ 21/09/2021
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 18/09/2021
Anonymous User
TP
10,00€ 17/09/2021
Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/09/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/09/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/09/2021
Anonymous User
DN
10,00€ 09/09/2021
Anonymous User
P
52,28€ 21/08/2021
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 18/08/2021
Anonymous User
TP
10,00€ 17/08/2021
Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/08/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/08/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/08/2021
Anonymous User
мд
10,40€ 09/08/2021
Anonymous User
DN
10,00€ 09/08/2021
Anonymous User
P
52,28€ 21/07/2021
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 18/07/2021
Anonymous User
TP
10,00€ 17/07/2021
Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/07/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/07/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/07/2021
Anonymous User
DN
10,00€ 09/07/2021
Anonymous User
SD
5,32€ 30/06/2021
Anonymous User
DZ
10,75€ 21/06/2021
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 18/06/2021
Anonymous User
TP
10,00€ 17/06/2021
Anonymous User
ЧН
10,00€ 16/06/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/06/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/06/2021
Anonymous User
DN
10,00€ 09/06/2021
Anonymous User
SD
5,32€ 30/05/2021
Anonymous User
TH
5,00€ 22/05/2021