Нашите дарители

Съдържанието на сайта се допълва благодарение на финансовата подкрепа на нашите дарители. Ако и Вие желаете да ни подкрепите, използвайте формата за дарения вдясно. При възможност, станете наш редовен дарител с опцията Месечно дарение. Месечните дарения ни помагат да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си. Всички дарения се вписват незабавно в списъка на дарителите:

Anonymous User
KM
10,75€ 28/02/2021
Anonymous User
TP
10,75€ 17/02/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/02/2021
Anonymous User
RI
10,75€ 11/02/2021
Anonymous User
DN
10,40€ 09/02/2021
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/02/2021
Anonymous User
TP
10,75€ 17/01/2021
Anonymous User
ЧН
10,40€ 16/01/2021
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/01/2021
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/01/2021
Anonymous User
DN
10,40€ 09/01/2021
Anonymous User
MZ
21,13€ 08/01/2021
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/01/2021
Anonymous User
S
2,00€ 24/12/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/12/2020
Anonymous User
ЧН
10,40€ 16/12/2020
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/12/2020
Anonymous User
ГЧ
26,32€ 15/12/2020
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/12/2020
Anonymous User
DN
10,40€ 09/12/2020
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/12/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/11/2020
Anonymous User
ЧН
10,40€ 16/11/2020
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/11/2020
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/11/2020
Anonymous User
DN
10,40€ 09/11/2020
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/11/2020
Anonymous User
AI
5,56€ 31/10/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/10/2020
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/10/2020
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/10/2020
Anonymous User
DN
10,40€ 09/10/2020
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/10/2020
Anonymous User
DP
2,00€ 29/09/2020
Anonymous User
DP
2,00€ 27/09/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/09/2020
Anonymous User
ЧН
10,40€ 16/09/2020
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/09/2020
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/09/2020
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/09/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/08/2020
Anonymous User
ЧН
10,40€ 16/08/2020
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/08/2020
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/08/2020
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/08/2020
Anonymous User
Od
5,56€ 24/07/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/07/2020
Anonymous User
ЧН
10,40€ 16/07/2020
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/07/2020
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/07/2020
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/07/2020
Anonymous User
ДН
10,40€ 22/06/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/06/2020
Anonymous User
ЧН
10,40€ 16/06/2020
Anonymous User
ГП
50,00€ 15/06/2020
Anonymous User
ГЧ
10,71€ 14/06/2020
Anonymous User
РХ
50,00€ 05/06/2020
Anonymous User
ЧВ
10,00€ 03/06/2020
Anonymous User
ДН
10,40€ 22/05/2020
Anonymous User
TP
10,75€ 17/05/2020