Рекламирайте в сайта

Рекламирайки при нас, вие не само достигате до публиката на сайта, но и подпомагате дейността ни, която е със силно социална насоченост. Затова ви благодарим и се надяваме партньорството ни да бъде дълго и ползотворно!
Ако дейността ви е насочена към социално значими проекти, вие сте намерили най-подходящия сайт за реклама, тъй като нашите посетителите се вълнуват предимно от социални проблеми, обхващащи широк спектър от теми.
Ако сте различни, потърсете различните!

Към момента (януари 2020 г.) имаме около 50 000 посещения месечно – основно от България, но също така и от българи в чужбина.
Свържете се с нас на имейл dokumentalni2 @ gmail.com (без интервалите).