richard-stallman

Ричард Столман

Ричард Матю Столман е един от основателите на Лигата за свободно програмиране през 1989 г., проекта ГНУ и Фондацията за свободен софтуер. Автор е на множество програми като компилатора GCC, дебъгера GDB, редактора ЕМАКС и други. Автор е също и на общия публичен лиценз ГНУ – може би най-известния свободен лиценз, който дава началото на така наречения copyleft.

От средата на 90-те години на 20 век Ричард Столман се занимава основно с изнасяне на лекции, в които говори срещу софтуерните патенти, за експанзията на законите за авторско право, както и на политическа тема.

Филми

×