Прочит на "Капиталът" на Маркс с Дейвид Харви

С участието на

Дейвид Харви се опитва да помогне на хората да четат „Капиталът“ през очите на Маркс. Обяснява на леснодостъпен за широката публика език какво точно означават термините, които Маркс използва в книгата си.

×