Каци (Живот)

Един филм в невероятел стил, използващ незабравими образи от реалния живот, представени в нелинейна, невербална форма. За узряването на проекта са били необходими седем години, а за осъществяването му – двадесет.

×