ТПТИ - Новото робство

С участието на

Предаване с участието на Ваня Григорова и Мариана Христова.

На 23 май приключи едноседмичният пети кръг от преговори по Трансатлантическото Партньорство за Търговия и Инвестиции
Преговорите се състояха във Вашингтон при закрити врати. Клаузите му са класифицирани като „държавна тайна“ от страните участнички, но не са тайна за няколкостотин корпоративни лобисти, конституирани като „търговски съветници“ към Търговската Камара на САЩ, които се ползват с привилегирован достъп до документите по споразумението.
Въпросите за търговските тарифи бяха на заден план в този кръг от преговорите. Най-общо тарифите са сравнително ниски. Страните преговаряха основно по намаляване на регулаторните „бариери“ пред трансатлантическите инвестиции. Включително тези „бариери“ отнасящи се до опазването на околната среда и опазването на общественото здраве, до климатичните промени и вредните емисии, до ГМО-продуктите и културите, до токсичните химикали, използвани в земеделието и в технологията „хидрофракинг“.