Политика на поверителност

Фондация „Документални“ (наричанa по-долу за краткост „Администратор“ или „Фондацията“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Фондацията и правата, които имате във връзка с тази обработка.
Данните Ви се обработват от Фондация „Документални“, имейл за контакт do***********@gm***.com, уебсайт www.dokumentalni.com

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни
Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта dokumentalni.com на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
• Изрично получено съгласие от Вас като потребител на сайта;
• Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
• За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни
Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на сайта www.dokumentalni.com, включително за следните цели:
• създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на сайта;
• подобряване на представянето на публикациите в сайта;
• статистически цели за подобряване на сайта;
• защита на информационната сигурност.
(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
• изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашата фондация
Чл. 3. (1) Фондацията извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като потребители на сайта за следните цели:
• Регистрация на потребител в сайта
За използване на сайта Вие имате възможност да създавате профил, с който да бъдете идентифицирани като потребители на сайта от другите участници, от трети лица и от фондацията. Регистрацията и създаването на профил за използване на сайта не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил, като имате възможност да преглеждате съдържанието на сайта.
Операцията „Регистрация на потребител в сайта“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
• Данни: Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, профил в социална мрежа (Facebook), Псевдоним/Потребителско име и др.)
• Цел, за която се събират данните:
1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него,
както и
2) за целите на регистрация на потребител в сайта,
и
3) представяне на потребителя пред другите потребители на сайта и достъп до потребителския му акаунт.
• Основание за обработка на личните Ви данни: – Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в сайта (или чрез настройките в профила си, ако акаунтът Ви е създаден преди 24.05.2018 г.).
• Предоставянето на тези данни не е задължително, за да можете да четете информацията в сайта, но е необходимо, ако желаете да публикувате коментари в него.
• Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за пол, местожителство, рождена дата, профил в социална мрежа (Facebook), лична уебстраница или блог.
• Цел, за която се събират данните: Представяне на потребителя пред другите потребители на сайта и допълване на информацията в потребителския му акаунт.
• Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните си данни за една или повече конкретни цели – 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в сайта.
• Предоставянето на тези данни не е задължително, за да четете сайта, и не е необходимо за публикуване на коментари в сайта.
• Данни: IP адрес – Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания
• Цел, за която се събират данните: Фондацията обработва лични данни за IP адрес на потребител физическо лице за целите на подобряване на сигурността на услугата и идентификация на потребителя като лице, използващо услугите от България или от друга държава.
• Основания за обработка на данните: основанието е съгласие на лицето – чл. 6, ал. 1, б. (а) на GDPR. До създаването на профил на потребителя IP адресът се събира, без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
• Събирането на тези данни е необходимо за техническото функциониране на сайта.
(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.
(5) Фондацията не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви в сайта, освен ако има законово задължение да ги съхранява за по-дълъг срок или за целите на легитимния си интерес. След заличаване на профила Ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата самоличност).
(2) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондацията за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) При изпращане на искане за оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни през Вашия профил, следва да въведете отново своята потребителска парола за потвърждение, след което ще получите копие от искането на имейл адреса, с който сте се регистрирали във форума.
(3) Вашите данни няма да бъдат обработвани за в бъдеще, но това няма да се отрази на вече направените от Вас публикации с използваното от Вас потребителско име, които ще останат публични.
(4) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в сайта, Вашият акаунт ще стане неактивен и ще можете да използвате сайта единствено за четене на информацията, но не и за публикуване.
(5) В случай че желаете отново да използвате сайта като активен потребител, следва да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте оттеглили съгласието си, в съответствие с Общите условия за ползване на сайта.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие можете по всяко време да видите във Вашия профил какви данни се съхраняват и обработват за Вас.
(2) При поискване, ние ще Ви предоставим допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, както и, ако желаете, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(3) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете по всяко време да коригирате или попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните, и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:
• информация, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено – имейл, IP адрес;
• коментарите, които сте направили във сайта dokumentalni.com;
• техническа информация за функционирането на сайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност.
(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да предприемете следните стъпки:
• Да подадете заявка чрез профила си във форума, след което на Вашия имейл ще бъде изпратен уникален идентификационен код;
• Да се легитимирате като притежател на профила, като въведете своята парола и изпратения Ви уникален идентификационен код;
• Да попълните онлайн формуляр във Вашия профил с искане да бъдат изтрити Вашите данни;
(5) При завършване на процедурата копие от искането се изпраща на имейл адреса, с който сте се регистрирали в сайта.
(6) След като бъде завършена процедурата и удостоверим идентичност на лицето, отправило искането, и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с посочените по-горе стъпки, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3, а Вашето Потребителско име/Псевдоним, под което сте коментирали в сайта, ще бъде анонимизирано.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
• оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
• Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
(2) В случай на упражняване на правото Ви на ограничаване, Фондацията ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне коментарите, които сте направили в сайта dokumentalni.com. Вашият профил ще бъде „замразен“ и информацията в него няма да е видна за останалите потребители, а ние няма да извършваме обработка на Вашите лични данни.
(3) Вие можете по всяко време да оттеглите ограничаването, като активирате повторно профила си чрез въвеждане на имейл/потребителско име и потребителска парола.
(4) В случай че желаете отново да използвате сайта като активен потребител, но с различен профил, следва да създадете нов потребителски профил с имейл, различен от имейла, който е бил свързан с профила, за който сте ограничили обработването, в съответствие с Общите условия за ползване на форума.

Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използването на форума, директно през Вашия профил.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби
Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез принтиране, попълване и изпращане на формите, приложени към настоящата информация, или директно от раздел Лични данни във Вашия профил. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.

×