Общи условия за дарения

Дарители могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица.
Дарителите на „Документални“ могат да получават данъчни облекчения, тъй като Фондацията е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Ако са физически лица, дарителите могат да ползват до 5% намаление от годишния си доход за направени дарения. Ако са фирми, размерът на облекчението е до 10% от положителния финансов резултат (печалбата) преди облагане с данък. Фондация „Документални“ ще предоставя при поискване всички необходими удостоверения за получените дарения, за да могат те да бъдат използвани за данъчни цели. „Документални“ няма да предоставя съвети по отношение на данъчното отчитане на даренията и насърчава дарителите да се обръщат към своите счетоводители.
Приемането на всякакви дарения, вноски и финансиране е по преценка на „Документални“. Ще се приемат само такива, които могат да бъдат използвани и последователно изразходвани за постигането на целите и мисията на Фондация „Документални“.
Фондация „Документални“ може да откаже получено дарение в случай, че се установи противоречие със Закона за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. В този случай фондацията възстановява дарената сума по сметката на дарителя, освен ако не е предвидено друго в закон.
„Документални“ няма да продава или предоставя лични данни, събрани в процеса на правене на дарението. Моля, прочетете политиката ни за поверителност, преди да приемете условията.
„Документални“ ще уважава желанието на дарителите да останат анонимни. По отношение на анонимните дарения, „Документални“ ще ограничи информацията за дарителя само до тези членове на екипа, за които е необходимо да я знаят.

The shortcode is missing a valid Donation Form ID attribute.

×