За преводачите

За да превеждате филми, са необходими две условия.
Първото е да познавате много добре българския език, което е дори по-важно от познанието на езика, от който ще превеждате. В днешно време имаме достъп до отлични онлайн речници и ако не знаете значението на някоя чужда дума, лесно ще го намерите. Затова не се притеснявайте, ако не познавате перфектно чуждия език.
Второто е да имате достатъчно време и желание, за да стигнете до края на филма, с който сте решили да се заемете. Създаването на субтитри е трудоемко и на моменти доста пипкаво занимание. Екипът на сайта обаче ще ви помогне да се справите.

Ако смятате, че тези две условия са изпълними, можете да се свържете с нас чрез имейл или във фейсбук, за да уточним кой филм сте си избрали за превод и дали е от интерес за нас. Тъй като преводите за сайта се извършват на доброволни начала, е много важно да си изберете филм, който да ви харесва и вълнува. Няма по-добър стимул от желанието да запознаете публиката с тема, която считате за важна. По този начин вашият превод може да се превърне в искрата, която запалва вътрешната необходимост на хората да се борят за един по-добър свят!

Списъци с филми, които представляват интерес за нас:
Страница във фейсбук – Документални филми за превод
Cinema politica – списък с филми основно на английски, но не само, които в голямата си част ни интересуват
Films for action – Можете да ни предложите филм от този списък
Документални филми на телевизия RTдок, списък на филмите на английски – не всички филми могат да представляват интерес за нас, затова приемаме предложенията ви
Документални филми на телевизия RTдок, списък на филмите на руски – не всички филми могат да представляват интерес за нас, пишете ни преди да се заемете с превод
Документални филми на телевизия АРТЕ, на френски и немски. – приемаме предложения

Някои конкретни съвети за преводите:
Създаването на субтитри се различава съществено от класическия превод на текст. Изискването за четимост (определен брой знаци в секунда) ще ви принуди да търсите винаги най-краткия възможен начин да преведете смисъла на казаното. Освен това, дори да използвате като база вече съществуващи субтитри на друг език, ще ви се наложи задължително да промените тайминга така, че да отговаря на броя на знаците в българския превод. Препоръчваме ви след като завършите превода, да обърнете специално внимание на редакцията му, търсейки смислови и граматически грешки, а накрая задължително го пуснете през спелчекър за правописни грешки. Не забравяйте често да запаметявате работата си!
Преди да се заемете с превод, е препоръчително да си отделите време за прочитането на всички упътвания, които ще намерите по-надолу. По-голямата част от тях ще намерите в полезните линкове.

Тъй като преводът на филми е доста различен и като начин на работа, и като краен резултат, за да бъдат качествени и да изпълняват успешно предназначението си, е желателно субтитрите да са съобразени с някои минимални изисквания:

1. Преводът трябва да е смислен и грамотен без правописни и груби граматически грешки
2. Наименованията се превеждат така, както са известни на български, а личните имена се транскрибират
3. Мерните единици се преобразуват в система SI (мили в километри, паундове в килограми, градуси по Фаренхайт в градуси по Целзий и т.н.)
4. Субтитрите не бива да са на повече от два реда. Изключение се допуска при началните и финалните надписи, ако това е неизбежно
5. Всеки ред от субтитрите не бива да надвишава 39 символа, като едноредовите субтитри с над 37 символа се разделят на два реда
6. Минималната продължителност на един субтитър е 2 секунди. Изключение правят реплики от рода „Да.“, „Добре.“, „Не знам.“ и други подобни, които могат да са с времетраене 1-1.5 секунди
7. Не бива да се оставят непреведени думи и изрази
8. Пояснения на преводача от типа „бележка под линия“ са неприемливи
9. Не се допускат презастъпвания на субтитри

Ето и няколко линка, които ще ви бъдат полезни:
Subtitle Workshop 6 – Ние работим основно с тази програма
Настройки на SW, съобразени с минималните изисквания
Упътване за работа със Subtitle Workshop и Visual Sub Sync
Съкратено упътване за редактиране на субтитри със Subtitle Workshop
Как да направим четивни субтитри: SW и Pascal Scripts
Правилата на филмовия превод
IDI Spell Checker – свалете си безплатната стандартна версия
Онлайн конвертор на мерни единици
Правописни и пунктуационни правила в българския език
Принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език
Европейски съюз – Ръководство за оформяне на текст

×