Mark-Blyth

Марк Блайт

Марк Блайт е американски икономист и политолог от шотландски произход. Той е професор по икономика и финанси в университета „Браун“ в САЩ. Научните изследвания на Марк Блайт се фокусират върху въпроса как несигурността и случайността влияят на сложните системи (особено на икономическите) и защо хората продължават да вярват на глупави икономически идеи, въпреки множеството доказателства за провала им. Той е автор на няколко книги, сред които „Големите трансформации: Икономически идеи и институционална промяна през двадесети век“ (2002), „Остеритетът: Историята на една опасна идея“ (2013) и „Бъдещето на еврото“ (2015). Изключителен лектор, чиито изяви се радват на препълнени зали в цял свят.

Филми