ИЗБЕРЕТЕ ЕПИЗОД:

Марксистка критика на капитализма – Икономически преглед с Ричард Улф, май 2024

С участието на

В тази своя лекция проф. Ричард Улф разглежда днешното капиталистическо общество през призмата на марксистката икономическа теория. Според проф. Улф един от най-големите проблеми понастоящем, е наложеното в образование табу върху преподаването и изучаването на единствената критична икономическа теория, а именно – марксизма. Всеки от непосилните за разрешаване проблеми на икономическата ни система – бедността, експлоатацията, насилието, неравенството, все по-жестоките и продължителни кризи – би могъл да бъде преодолян, ако се приложи критическото мислене, присъщо на икономистите като проф. Улф. С няколко лесни и интересни примера, той успява да разкрие с лекота противоречията, залегнали в капиталистическата организация на производството и произлизащите от нея последствия за цялото общество.

Всички трудове на Карл Маркс и Фридрих Енгелс са достъпни на български език в Марксисткия интернет архив на адрес https://www.marxists.org/bulgarsky/m-e/index.htm

Подобни филми

НАПИШЕТЕ КОМЕНТАР

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

×