ИЗБЕРЕТЕ ЕПИЗОД:

Икономическа теория на Маркс – еп. 2 (Ричард Улф) / Marxian Economics – An intensive introduction

С участието на

Кои теми са засегнати във втората лекция на проф. Ричард Улф от поредицата Увод в икономиката? Ако събрани в списък ви се сторят сложни, просто си пуснете филма – Улф разказва увлекателно и с изключително чувство за хумор. Изведнъж икономиката се разкрива пред нас като завладяваща и лесна за разбиране.

Защо се провалят усилията на Френската революция за постигане на свобода, равенство и братство?
Разликата между продукт и стока – допълнителното качество на стоките е разменната стойност.
Всички ли продукти достигат до потребителите като стоки, тоест чрез пазара?
Допустими ли са пазарните отношения в семейството?
Превръщането на труда в стока.
Ефикасност – съществува ли изобщо?
Трудовите теории за стойността – от Адам Смит и Дейвид Рикардо до Маркс.
Абстрактен и конкретен труд.
Какво означава „капитал“? Парите като пари и парите като капитал.
Трите вида пазарна размяна и мистерията на днешните пазари.
Търговия и лихварство. Навлизането на капитала в производствения процес – капитализъм.

ПП: Звукът е много лош и ви съветвам да го намалите малко.

Подобни филми

Comments are closed.

×