Теория на Маркс – приложение, еп. 1 (проф. Ричард Улф)
В тази поредица от 4 лекции американският професор по икономика Ричард Улф ни показва как Теорията на Маркс е изключително актуална и чрез нея могат да бъдат обяснени днешни събития и ситуации.
В първата лекция Ричард Улф засяга няколко теми, сред които са:
днешната криза в Гърция;
политиките на остеритет, налагани в различните европейски държави, включително и България;
различните видове капиталисти,
както и отношенията и борбите между различните групи капиталисти.
Улф чрез Теорията на Маркс дава много интересно обяснение на причината за съществуването на банките в днешната икономическа система.
Днес, в светлината на случващото се в България, тази лекция е особено интересна. Дали последните протести са плод на конфликта между двете класи в обществото, или става дума за конфликт между самите капиталисти? На тези въпроси можем да си отговорим, след като изслушаме доводите на Улф и Маркс.

Линк към първа лекция от предишната поредица на проф. Ричард Улф
Икономическа теория на Маркс – увод в икономиката:
http://www.dokumentalni.com/?p=1961

Натисни ТУК с десен бутон, за да свалиш филма
Натисни ТУК с десен бутон, за да свалиш субтитрите

Линк към Втора част: http://www.dokumentalni.com/?p=2700
Линк към Трета част: http://www.dokumentalni.com/?p=2706
Линк към Четвърта част: http://www.dokumentalni.com/?p=2714Реклама!
Благодарности за публикацията 44 път(и). Благодарете за публикацията ?

Comments are closed.