Dawkins-298×298

Ричард Докинс

Клинтън Ричард Докинс (на английски: Clinton Richard Dawkins) е виден английски етолог, еволюционист, биолог, привърженик на направлението на неодарвинистите и автор на научно-популярни книги. Той е открит атеист, хуманист, скептик и спада към най-изявените критици на креационизма.
Докинс става известен през 1976 с книгата си „Себичният ген“, в която обяснява в популярна и общодостъпна форма редица възгледи на теорията за еволюцията от гледна точка на гените.
Участва често в телевизионни и радиопрограми и изнася лекции на теми, свързани с еволюцията, креационизма и религията. Признание за обществения и културния ефект от неговото творчество е засвидетелствано в издадения през 2006 г. сборник „Ричард Докинс: как един учен промени начина ни на мислене“. През май 2015 г. участва с лекция в „Софийския фестивал на науката“.

Филми