ИЗБЕРЕТЕ ЕПИЗОД:

Прочит на Капиталът на Маркс с Дейвид Харви, еп. 1 – Въведение / Reading Marx’s Capital, David Harvey (2010)

С участието на

13 лекции на социолога Дейвид Харви, който изнася тези курсове почти 40 години.
През 2010 г. за първи път са заснети и публикувани.
Дейвид Харви се опитва да помогне на хората да четат „Капиталът“ през очите на Маркс. Обяснява на леснодостъпен за широката публика език какво точно означават термините, които Маркс използва в книгата си.
Много интересен и полезен филм, който, надявам се, ще предизвика любопитството на хората и ще ги накара да превъзмогнат страха си от четенето на икономически трудове. Определено светът ще ни изглежда по съвсем нов начин, когато разберем как точно функционира капиталистическият начин на производство, как са се появили парите и каква е тяхната функция, какво представлява стоката, защо винаги има безработица при капитализма, как системата създава изкуствени нужди и защо не може да съществува без да поражда циклични кризи.
На тези и редица други въпроси отговаря Маркс преди почти 150 години.
„Капиталът“ съвсем не е трудна за четене, стига да познаваме значението на икономическите термини в нея. Точно тях ще ни разясни Дейвид Харви в своите лекции, посещавани всяка година от все повече хора, търсещи начин да си обяснят капиталистическия свят и правилата, които го ръководят.

За превода е използвано изданието на „Капиталът“ от 1948 г. на БКП.
Ако искате да го прочетете заедно с Дейвид Харви, можете да си го свалите с десен бутон ОТТУК – Капиталът, том I

Епизоди:
Част 1: Въведение
Част 2: Стоката. Процесът на размяна.
Част 3: Парите, или стоковата циркулация.
Част 4: Превръщането на парите в капитал.
Част 5: Производството на абсолютната придадена стойност.
Част 6: Работният ден.
Част 7: Производството на относителна придадена стойност.
Част 8: Машината и едрата индустрия.
Част 9: Машината и едрата индустрия – продължение.
Част 10: Производството на абсолютната и относителната придадена стойност. Заплатите.
Част 11: Общият закон на капиталистическата акумулация.
Част 12: Тайната на първоначалната акумулация. Модерната теория на колонизацията.
Част 13: Заключение.

Подобни филми

Коментари (1)

  1. Браво на преводачите.
    Благодаря на всички, които се занимават с този сайт. Това наистина ще е от полза на доста хора да се информират, защото в момента сме в една безпрецедентна криза, не финансова, а криза на мисленето.

Comments are closed.

×